Välkommen!

Naturskyddsföreningen i Säffle är en lokal krets med cirka 160 medlemmar. Vi lämnar yttranden, ordnar exkursioner och föreläsningar. Vi vill ge en förståelse för sambanden i naturen och visa upp Säffles bredd av naturtyper med skärgård, naturskog, småsjöar och berg.

Man behöver inte vara medlem för att delta i våra aktiviteter – alla är välkomna! Allt är dessutom kostnadsfritt (om inte annat anges). Det är alltså bara att packa ner fika och följa med på nästa vandring eller till exempel komma och höra på ett föredrag. Vill du bli mer aktiv och bidra med något får du gärna höra av dig!

Vi har även en Facebooksida – sök på Naturskyddsföreningen i Säffle.