2020-10-03 Bjursjöhöjdens naturreservat

Roger Gran var dagens guide och den som stod för artbestämningen.

 

Vedticka

Fnaslav

Vågbandad barkbock, gnagspår av larv

Västlig hakmossa

Korallav

Skuggblåslav

Näverlav

Norsk näverlav

Bronshjon, gnagspår av larv

Långfliksmossa

Skägglav

Tallticka

Korktaggsvamp

Dropptaggsvamp