2022-05-08 Krokstadparken

Som avslutning på 2022 års länsstämma gick vi en promenad från Krokstad Herrgård ner till Byälven och genom skogen mot Säffle en bit, innan vi svängde tillbaka mot gården. Med guidning av Tomas Jansson hittade vi ett antal arter av främst träd, i parken och längs gång-/cykelvägen.

Päron

Pyramidalm troligen

Cypress

Hängalm

Bok

Lind

Lönn

Gran

Tall

Silvergran

Lärk

Klibbal

Hassel

Ek

Ask

Druvfläder

 

Knippfryle

Svalört

Vårlök

Skelört

Vitsippor i mängder!

 

Aurorafjäril

Gransångare