Aktuellt

Vårprogrammet 2024 finns under fliken Program. En extra inlagd aktivitet är klädbytardagen 27 april.

****************************************************************************

Nytt höstprogram finns nu under programfliken. Välkomna!

****************************************************************************

Studiebesöket på Anna och Hans Petersons KRAV-gård i Långserud är framflyttat en dag till söndagen den 23 april. Samling vid Esters café kl 10.30.

Senare på dagen är det klädbytardag på Medborgarhuset i Säffle. Välkomna att ta med dina kläder att byta mot några andra! Inlämning och byte kl 14-16. Lämnar du in redan kl 13-14 bjuds du på fika!

****************************************************************

Vårprogrammet 2023 finns nu under Programfliken.
Första aktiviteten är en skidutflykt på Brurmossen 12 februari. Vi hoppas det blir ny snö till dess, annars gör vi troligen en vandring i området i stället.

******************************************************************************

Höstens program är ute! Det finns dock redan ett tillägg: Skissa i naturen. Konstnär Kerstin Wessberg hjälper oss att skissa naturmotiv. Mötesplats fyren, Duse udde, kl 14, sön 4 sept. Anmälan senast 28 aug. Se vidare i programmet.

******************************************************************************

2022 års länsstämma i Värmland har gått av staplen i Säffle.

Söndag 8 maj hade Naturskyddsföreningen i Värmland (länsförbundet) sin stämma på Krokstad Herrgård med Säfflekretsen som värd. Efter sedvanliga förhandlingar och ett kort digitalt möte med en ledamot i riksstyrelsen väntade lunch. Den avnjöts i solen på terassen eller inne om man ville undvika den lite kyliga vinden. Eftermiddagen avslutades med en promenad i det fantastiskt vackra vårvädret. Tomas Jansson berättade om områdets och framför allt herrgårdens historia samt guidade bland herrgårdsparkens träd och blommor. Vandringen fortsatte en sträcka längs gång-/cykelvägen genom den sagolikt vitsippsblommande skogen. Se artlista under fliken Arkiv.

******************************************************************************

Vårens första programpunkt är ett digitalt samtal mellan Staffan Laestadius, professor emeritus på KTH, och Ragnhild Larsson utifrån Staffans bok ”En strimma av hopp – klimatkrisen och det postfossila samhället”. Länk till samtalet finns här:

https://youtu.be/Vgb9gZMFpvE

Rekommenderas!

******************************************************************************

Vårprogrammet för 2022 är färdigt, se fliken Program!

******************************************************************************

Studiebesök solceller i Brotorp lör 25 sept

OBS! Ändrad samlingsplats. Pga marknadstivolit kan vi inte samlas vid Medis. Åk istället till Grön Ko i Värmlandsbro kl 13.45 så åker vi vidare därifrån!

*******************************************************************************

Årsstämman 2021 genomfördes digitalt och några ändringar gjordes i styrelsens sammansättning. Nu planerar vi för höstens program och hoppas att allt kan genomföras!

*******************************************************************************

Årsstämma 4 maj 2021 kl 18.00

Kretsens medlemmar kallas till årsmötet som kommer att genomföras digitalt. Alla huvudmedlemmar får kallelse via mail eller sms. Däri finns information om anmälan till mötet.

I övrigt planeras inga aktiviteter under våren.

*********************************************************************************

2021

Vi har för närvarande inga planerade arrangemang. Eventuellt kan någon digital föreläsning el. dyl. bli aktuellt. Så fort restriktioner för samlingar utomhus tas bort, kan uteaktiviteter ordnas. Vi hoppas på det i vår!

Information om årsmötet kommer i början av mars.

**************************************

Höstprogrammet är nu färdigt, se under fliken Program!

**************************************

Studiebesöket vid Glava Energy Center 29 april är INSTÄLLT pga smittrisken. Vi hoppas kunna åka dit i höst istället.

**************************************

Årsmötet 18 mars kl 17.00 är flyttat till Vision Bylunda, Olof Trätäljagatan 29. Där finns större lokaler samt möjlighet att vara ute på terrassen. Kom bara om du är helt symtomfri! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Föredraget med Emma Sundh den 18 mars är INSTÄLLT.

 

Vårprogrammet 2020 finns nu under Program-fliken.

OBS! Klädbytardagen 21 mars är INSTÄLLD pga risken för spridning av Coronaviruset.

 

**************************************

 

Obs! Ändring i programmet ang. 5 maj 2019!

**************************************

Vandring till Baljåsen, Edsleskog, 21 oktober 2018

Under ledning av Roger Gran vandrade tjugotalet personer i Baljåsens naturreservat. Då terrängen är mycket kuperad och det fanns gott om hala stenar och rötter samt även löv, gällde det att ta det försiktigt. Roger visade och berättade om några av alla de rara arter som finns i området. Det var mest olika mossor och svampar men även lavar och en blommande skogsklocka. Vädret var inte så inbjudande, lite blåsigt och något duggregn. Det medförde att utsikten från bland annat högsta punkten, Baljåsen, 301 m ö h, var obefintlig. Trevligt sällskap, två fikapauser och intressant guidning gjorde att det ändå var nöjda och glada deltagare som avslutade vandringen vid torpet Petersborg.

Några av de arter som sågs: skavfräken, bäckbräsma, bergmynta, ask, lönn, alm, hassel, skogssvingel, biskopsmössa, kungsfågel, lunglav, kalkkrusmossa, cypressfläta, svartbräken, havstulpanlav, vågig sidenmossa, kokosriska, islandslav, stor revmossa (Dalslands landskapsmossa), skogstrappmossa, vintertagging, frostvaxskivling samt ärggrön kragskivling.


Lunglav

 


Vågig sidenmossa

 


Havstulpanlav

 


Cypressfläta

 

På väg tillbaka från högsta punkten finns många knotiga gamla tallar.

 

Denna ståtliga tall har visat sig vara 350 år och har krokodilbark som är typisk för gamla tallar.

 

**************************************

Fågelholksbygge på Bylunda 1 april
Det borrades och skruvades för glatta livet! Ca 40 personer i alla åldrar trängdes och trivdes. Ett femtontal fågelholkar monterades ihop och väntar nu på hyresgäster.

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Bygg en holk! Lör 1 april, Bylunda, Olov Trätäljagatan 29, kl. 13-15.

Låt dig inte luras av datumet, vi ska verkligen bygga fågelholkar! Detta är en aktivitet för alla åldrar. Kom och snickra ihop en holk som du kan ta med hem och sätta upp. Ta gärna med något att grilla – brasa finns. Fika bjuder vi på!

**************************************

Vi har fått ett brev från Svenska Fenologinätverket, se nedan!

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.
Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförändringens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.
Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576
Läs mer om fenologiväktare på:
www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php
Tveka inte att höra av dig direkt till mig om du har frågor!
Maria Lundgren & Kjell Bolmgren
Bakgrund
Svenska fenologinätverket arbetar sedan 2008 för en landsomfattande insamling av fenologiska data, exempelvis datum för lövsprickning, blomning och höstlövsfaser. För att databasen ska hålla god kvalitet organiserar vi ett nätverk av såväl frivilliga som professionella så kallade fenologiväktare. Fenologiväktarna gör sina observationer i enlighet med en gemensam instruktion, fenologimanualen.
Insamlingen av fenologiska data ger ökad kunskap om vilka effekter ett förändrat klimat kan få på grundläggande ekosystemegenskaper och tjänster såsom växtsäsongens längd, pollination, skogstillväxt och födotillgång i naturen. SMHI och Uppsala universitet organiserade ett liknande nätverk under en 50-årsperiod med start 1873, vilket gör att det finns historiska data att jämföra med. Flera Länsstyrelser har initierat regionala fenologinätverk i samarbete med Svenska fenologinätverket och använder detta till deras regionala miljöövervakning. Bland annat ger det underlag till miljömålsindikatorerna ”Växternas växtsäsong” och ”Vårtecken” på Miljömålsportalen. Just nu breddar vi även verksamheten till att omfatta biodlare och fågelskådare.
Målsättningen är att ha ett observatörsnätverk med fenologiväktare i hela Sverige, så att databasen blir landsomfattande. Just nu jobbar vi extra aktivt för att rekrytera fler frivilliga fenologiobservatörer, inte minst i de kommuner där vi helt saknar fenologiväktare idag. Vi hoppas att Naturskyddsföreningens lokala kretsar ska kunna hjälpa oss hitta personer som kan tänka sig att bli fenologiväktare.

**************************************

Årsmötet och det efterföljande föredraget/bildvisningen om vildbin blev välbesökt och mycket uppskattat. Nu ser vi fram emot att titta närmare på dessa intressanta insekter i fält! Den 11 juni följer nämligen Jonas Mattsson med oss till Bräcke ängar och guidar oss bland humlor och bin.

**************************************

Kallelse till årsmöte 2017

Sedvanliga förhandlingar kl. 18.00 i Silvénska Villan, Lilla Hallen.
Efteråt fika och föredrag kl. 19.00, se nedan.

Vårens program är klart och det sträcker sig ända till hösten!

  

**************************************

Kallelse till årsmöte

Välkomna till kretsens årsstämma 2016!

Torsdag 10 mars kl. 18.00
Silvénska Villan

**************************************

Gotland – ett annorlunda land.

Paul W.J. de Groot från Borgvik visar bilder och berättar.

Onsdag 13 jan kl. 19.00, Silvénska Villan, Galleriet.

*****************************************

Tisdag 20 okt kl 19.00 Silvénska Villan, Galleriet.

Föredrag: ”Solenergi – teknik och utveckling” med Magnus Nilsson, Glava Energy Center.

*****************************************

På söndag 4 okt är det dags för nästa vandring. Denna gång i Långserud på Ulvfjället. Vädret ser ut att bli fint så packa matsäcken och följ med!

*****************************************

Höstens första utflykt:

Sön 13/9 Vandring i Bengtsfors. Vandring längs den nedlagda järnvägen ”Lelångenbanan” till Höljerudsforsen och sluss 19 och vidare till sluss 18. Alternativa sträckor kan väljas. Banvallen är mycket lättvandrad men vill man, kan man även ta sig upp på ett berg med fin utsikt. Samling kl. 09:00 vid Medborgarhuset.

*****************************************

 

Utflykt till Daltjärn söndagen den 10 maj

I riktigt fuktigt väder möttes en grupp vandringssugna i skogen en bit från golfbanan vid Valnäs, Segmon. Turen gick runt tjärnet och upp till Daltjärnshöjdens 170 möh. Sikten var för dagen inte särskilt god och därför kunde Vänern bara anas i fjärran. Däremot kunde man beundra de olika vackra och intressanta lavarna som växer på berghällarna. Bland annat något vi först trodde var tuschlav men som är någon annan, vilken..? Stora sjok med hängande ”ark” av laven finns på de lodräta väggarna vid det stora röse som markerar gränsen mellan Säffle och Grums kommun.

100_7573

100_7575

 

*****************************************

Vårfåglar vid Brosjön 26 april

100_7553

Strålande sol men lite kyligt. Det vackra vädret och nyfikenhet på den pågående restaureringen av fågelsjön lockade många deltagare till Värmlandsbro. 26 personer för att vara exakt. Tyvärr var antalet fåglar inte så många fler men de var i alla fall av 15 arter. Sångsvan, trana, häger, fiskgjuse, sädesärla, ormvråk, kricka, gräsand, fiskmås, tofsvipa, grågås, kanadagås, kärrhök, ringduva, skedand, sävsparv och en skata!

100_7547

Vy mot 45:an från en av de uppbyggda vallarna. Grunt vatten som kommer att bli perfekt för vadare när växtligheten återkommit.

100_7543

Stora mängder lera har lagts upp i vallar för att rama in de olika ytorna. Därmed kan också vattennivån regleras.

100_7548

Några kabbelekor som trotsar den hårda leran.

 

*****************************************

Välkommen till

årsmöte ons 25 mars 2015

kl 18.00, Biblioteket! Obs ändrad plats!

OBS! Solenergi-föredraget, se nedan, är inställt pga företagets konkurs.

Därefter, kl 19, får vi information om det högaktuella ämnet solenergi. Christer Nilsson från företaget SweModule AB i Glava berättar om solenergi och tekniken med solceller.

 

*****************************************

Utflykt till naturreservatet Segerstad, 28 september.

 

I blåsigt men soligt väder begav sig deltagarna iväg mot Arnäs udde och Hamnholmarna. Den fina vägen och den långa spången, som båda var anpassade för rullstolsburna, ledde oss fram till en stor fin rastplats. Där fanns både grillplats och vindskydd med kamin, alldeles vid Vänerns strand.

IMG_1872PAINT75IMG_9540 (2)redig i fotogalleriet (800x533)

Efter grillning och intag av annan matsäck delade vi upp oss så att några gick en mindre stig och andra tog samma väg som vi kom. Sedan passade vi på att även prova leden österut till Onsösundet. Trots lugnt tempo och mycket lättvandrad terräng var vi lite trötta och hungriga, men nöjda, när det var dags att åka hem.

 

****************************************

Tisdagen den 10 juni hade styrelsen förlagt sitt sista möte före sommaren till en slåtteräng i Fjäll, Långserud. Det visade sig vara en väl vald dag. De som äger och sköter ängen, Jan-Ove och Solveig Jansson, hade tidigare på dagen fått Länsstyrelsens utmärkelse Årets slåttergubbe! En särskilt bra benämning här eftersom det växer slåttergubbar i massor. (Läs mer på Länsstyrelsens hemsida, sök på slåttergubbe 2014.)

IMG_6039

Slåttergubbe

Tyvärr hade slåttergubbarna inte mer än precis börjat slå ut men det fanns mycket annat intressant att titta på också! Det finns till exempel stagg, darrgräs, loppstarr, vitpyrola, olika nycklar, granspira och jungfrulin.

 

IMG_6047

Ormrot

IMG_6046

Vitpyrola och jungfrulin

IMG_6023

Granspira

IMG_6021

Jungfrulin

Det var en vacker kväll på en fantastiskt fin äng!

 

 

Paret Jansson hälsar att de som är intresserade gärna får komma och titta på ängsblommorna. Man åker då till Elofsbyn, tar av mot Fjäll och sedan vänster efter en dryg kilometer. Snart kommer man fram till enarna som syns i bakgrunden ovan. Ängen brukar slås i slutet av juli eller tidigast den 15:e. Innan dess får man kliva försiktigt för här finns många rara arter!

 

****************************************

.100_6800

Studiebesök i  Guteruds toppmoderna ladugård i Långserud. Många nyfikna kom för att se den stora fina byggnaden och de många mjölkkorna som lugna och tyst tuggande tittade tillbaka. De enda som lät lite grann var robotarna som skötte mjölkningen. Vi tackar för ett mycket intressant och trevligt besök!

 

****************************************

Årsmötet 2014 hölls i Silvénska Villan 27 mars. Stämman valde några nya personer till olika uppgifter men också några som ställde upp för omval. Nya stadgar, i stort enligt riksföreningens mall, antogs. Därefter avtackades avgående ordföranden Maria Elvingson.

Kvällen fortsatte sedan med bildvisning och föredrag om fågelsjön Brosjön. Niklas Wahlström, Länsstyrelsen, berättade om restaureringen av våtmarken och visade bilder på både lyckade och misslyckade insatser som gjorts. Delar av Brosjön ingår i ett s.k. LIFE-projekt som under fem år får EU-medel för att restaurera ängs- och betesmarker. Flera län delar på projektet och 62 olika områden ingår. Brosjön är det enskilt största och det enda som har fågellivet som främsta motiv. Man kan läsa mer om projektet på http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/foder-och-fagring/projektets-omraden/varmlands-lan/Pages/brosjon.aspx.

Där Niklas slutade tog en av markägarna, Johan Svantesson, vid. Han gav sin bild av Brosjön och dess skötsel samt den ekologiska köttproduktion han bedriver. Intresset var stort och frågorna många.

 

****************************************

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!

Torsdagen den 27 mars

Silvénska Villan kl. 18.00

Stadgeenliga ärenden samt förslag på ändring av stadgar. Verksamhetsberättelse och förslag till nya stadgar finns under fliken Om oss.

Välkomna!

Missa inte heller föredraget om Brosjön kl. 19, se vårprogrammets första punkt under fliken Program.

 

****************************************

Föredraget om Vänerns stränder den 5 feb blev välbesökt. Det var ett samarrangemang med Grums- och Åmålskretsarna.

Gunnar Lagerkvist, Länsstyrelsen, berättade om ett LIFE-projekt kallat ”LIFE+ Vänern”, som gäller restaurering av viktiga livsmiljöer för framförallt fåglar.

Eftersom Vänerns vattenstånd är hårt reglerat, bland annat på grund av risken för översvämningar, varierar inte längre vattennivån särskilt mycket. Nivån är också lägre. Därmed nöts inte stränderna lika mycket av vågor och framför allt saknas isens rörelser. Detta har gjort att stränderna längs hela Vänern och på öar och skär har börjat växa igen. Störst förändring är det närmast vattenlinjen. Problemet är vedartade växter som al, pors, vide och tall – inte vass.

Projektets huvudåtgärd kommer att vara röjning av fågelskär. Bara de allra viktigaste fågelskären kan röjas – 209 st, som alla ingår i något Natura 2000-område. Eftersom behovet är närmast oändligt betecknade Gunnar detta som ett kirurgiskt ingrepp. På sikt måste vattennivån höjas och variera mer.

Övriga åtgärder blir restaurering av strandbeten genom röjning, ev. bränning, stängsling och påsläpp av främst nötkreatur, restaurering av skogsmark, anläggning av häckningsplatser, information om naturvärdena samt att öka tillgängligheten.

Många insatser kommer att göras i Lurö och Millesviks skärgårdar och röjningen kommer att utföras från och med augusti i år. Den upprepas sedan en gång till under projektets fem år. Riset kommer troligen att ligga kvar och torka ett tag så inledningsvis kommer det inte att se så vackert ut. Efter projektets slut ska områdena underhållas i ytterligare fem år minst.

Projektet har en egen webbsida: lifevanern.se. Läs gärna mer där!

****************************************

 

28 januari hölls ett medlemsmöte, se inbjudan nedan.  Ett fåtal medlemmar trotsade snövädret för att prata om föreningens framtid. Vi fick en hel del tips och idéer men vi tar alltid tacksamt emot fler!

Just nu efterlyser vi fler personer till styrelsen och valberedningen samt en revisor. Är du intresserad av att göra en liten (eller större!) insats eller har förslag på någon annan, så hör av dig!!

 

Inbjudan till medlemsmöte

Tisdagen 28 januari 2014, kl. 18:30

Lokal: Silvénska Villan, Lilla Hallen

Program:

Styrelsen vill få en dialog om föreningens framtid.

Ett medlemsmöte kan ge svar på många frågor om:

• Föreningens framtida inriktning

• Föreningens arbetsområden

• Aktiviteter mm.

Föreningens huvudsyfte är att arbeta med lokala frågor.

Vi ser fram mot en spännande och givande kväll.

Välkomna!

 

Medlem som har förslag men inte kan delta på mötet kan gärna maila förslag och synpunkter till: mariaelvingson@yahoo.se