Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har bestått av ordf. Kjell Carlsson, vice ordf. Maud Magnusson, sekreterare Annika Westberg, kassör Inger Hagegård samt ledamot Sara Lindh. Suppleanter har varit Gun Andersson, Marita Larsson och Henrik Ahlgren.

Revisorer: Jan Bergquist och Sture Johansson.
Valberedning: Ann-Britt Lövhall och Eva Jungbark.

Kretsen bestod vid årets slut av totalt 218 medlemmar. I det totala antalet ingår 126 fullbetalande medlemmar samt 92 familjemedlemmar.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte. Det sista mötet på våren genomfördes som en uteaktivitet/naturkväll vid kolarkojan i Långserud.

Ett vårprogram och ett höstprogram har arbetats fram och sedan skickats ut till alla fullbetalande medlemmar. Föreningen har som komplement till sin hemsida nu även en sida på Facebook. Där har vi löpande lagt ut bilder från våra olika aktiviteter och utflykter.

Artiklar och annonser har varit införda i Säffletidningen vid följande tillfällen:
– Naturskyddsföreningens vårprogram, ST 21/4
– Naturutflykt till Hösåsklätten, ST 14/5
– Annons under ”Kultur i veckan”, Föredrag fotograf Anders Hanson, ST 13/10

Aktiviteter och program
Styrelsen har den 27/11 lämnat in en skrivelse till Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. Skrivelsen innehåller synpunkter på kommunens avfallsplan för 2017-2022.
Styrelsen har under hösten genomfört studiecirkeln ”Giftfri vardag”. Studiecirkeln har bestått av fyra träffar och genomförts i anslutning till ordinarie styrelsemöten. Deltagarna har följt en studiehandledning, framtagen av Studiefrämjandet, där aktuella ämnen har tagits upp som handlar om kemikalier i vår vardag.
Vi har som förening aktivt bidragit till att försöka hjälpa till med integrationen för nyanlända flyktingar i Säffle. De har bl. a deltagit i våra utflykter.

Vårprogram
13 jan       Föredrag av Paul W.J de Groot, Borgvik Gotland – ett annorlunda                         land, 13 deltagare.
24 april     Vårfåglar vid Brosjön, 13 deltagare.
5 maj        Vandring upp på Hösåsklätten, 24 deltagare.
14 maj      Deltog i föreningsmässan ”Aktiva Säffle”.
12 juni      Utflykt till gården Tegen, 12 deltagare.

Höstprogram
11 september      Vandring till Gillertjärn, 14 deltagare.
9 oktober             Vandring på Kroppefjäll i höstfärger, 10 deltagare.
18 oktober           Natur- och fågelfotograf Anders Hanson visar bilder på                                               Silvénska, 23 personer.
12 november       Studiebesök hos Wermlands mejeri i Nysäter, 23 personer.

Säffle den 28 februari 2017
För styrelsen, Naturskyddsföreningen i Säffle

Kjell Carlsson, ordförande