Höstprogram 2022

En extra programpunkt har tillkommit:

Skissa i naturen. Konstnär Kerstin Wessberg hjälper oss att skissa naturmotiv. Mötesplats fyren, Duse udde, kl 14-16, sön 4 sept. Anmälan om deltagande senast 28 aug till elisabet.rimeika@gmail.com