Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har under året bestått av ordf. Bengt Persson, sekreterare Annika Westberg, kassör Kjell Olsson samt ledamöterna Kjell Carlsson och Inger Hagegård. Suppleanter har varit Gun Andersson, Marita Larsson och Ann-Britt Lövhall.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte.

Medlemsutskick med programaktiviteter har skickats ut två gånger under året.

Artiklar och annonser om föreningens aktiviteter har varit införda i Säffletidningen vid flera tillfällen.

Styrelsen har främst ägnat tid åt bevakning av lokala frågor kring utveckling och planering. Styrelsen har dessutom arbetat med att skapa ett vår- och höstprogram.

Kretsen bestod vid årets slut av 215 medlemmar.

 

Aktiviteter och program

Skriftligt samråd har lämnats om ett förslag till vindkraftpark vid Knöstad. Svar har lämnats angående ett planförslag och en industriutveckling.

 

21 januari, Fjärilar i vår närhet, Ingemar Andersson, Åmål, 15 deltagare

26 april, Vårfåglar vid Brosjön, 27 deltagare

10 maj, vandring runt Daltjärn, 16 deltagare

16 maj, Aktiva Säffle, föreningsmässa

13 september, vandring i Bengtsfors, 10 deltagare

4 oktober, vandring på Ulvfjället, 8 deltagare

20 oktober, föredrag”Solenergi – teknik och utveckling” Magnus Nilsson, Glava Energy Center, 30 deltagare

19 november, Miljö och hållbarhetsmässa

25 november, besök av Kajsa Grebäck, verksamhetsutvecklare, regionkansliet, Örebro/Värmland

 

Säffle den 26 februari 2016

För Naturskyddsföreningen i Säffles styrelse

 

Bengt Persson, ordförande