Vårprogram 2020

OBS!

Årsmötet har flyttats till annan lokal: Vision Bylunda, Olof Trätäljagatan 29. Se mer under Aktuellt.

Föredraget med Emma Sundh 18 mars är inställt pga risken för spridning av Coronaviruset.

Även klädbytardagen är inställd, liksom studiebesöket vid Glava Energy Center dit vi hoppas kunna åka i höst istället.