Styrelsen

Kontakta någon i styrelsen om förslag på programpunkter, exkursioner eller vid frågor.

Styrelsen 2019

Ordförande Kjell Carlsson kjell.carlsson.saffle @ gmail.com
Sekreterare Annika Westberg annikawestberg2 @ gmail.com
Kassör Inger Hagegård annakarin49 @ yahoo.se
Ledamot Maud Magnusson maudmagnusson56 @ hotmail.com
Ledamot Sara Lindh sara @ frijord.se
Suppleant Henrik Ahlgren henrikahlgren @ hotmail.com
Suppleant Ghassan Alankar gasanank @ gmail.com
Suppleant Tony Lundin lundin.tony @ hotmail.com
Valberedning Ann-Britt Lövhall annbritt.lovhall @ gmail.com
Valberedning Eva Jungbark eva.jungbark @ gmail.com