2020-07-27 Krokstad, ängsmark

 

Hallon

Backnejlika

Gulmåra

Femfingerört

Kärleksört

Kråkvicker

Teveronika

Grässtjärnblomma

Röllika

Ask

Liten blåklocka

Vitknavel

Styvmorsviol

Pipdån

Fårsvingel

Vårbrodd

Skräppa

Bergssyra

Fyrkantig Johannesört

Äkta Johannesört

Gråfibbla troligen

Ängskavle

Timotej

Trubbhagtorn

Sötkörsbär

Oxel

Kvickrot

Älggräs (älgört)

Tuvtåtel

Krusbär

Svarta vinbär

Blodrot

Gökärt

Odon

Blåtåtel

Knapptåg

Veketåg

Häggmispel

Videört

Smörblomma

Brakved

Vitmåra

Blekstarr

Ängskovall

Kråkklöver

Ängshaverrot

Knylhavre