Verksamhetsberättelse

En kortfattad redogörelse av vad kretsen gjort under året som gått.