Höstprogram 2021

OBS! Samling för studiebesök solceller 25 sept: ändrad till Grön Ko (ej Medis), kl 13.45.