2020-09-13 Ormbunkar mm, Krokstadsparken

 

Örnbräken (tregrenad)

Träjon

Stensöta (endast primärflikar, liten)

Lundbräken (hybrid av skogsbräken och utländsk art, mörkgrön, vintergrön, lik skogs- och nordbräken)

Majbräken (sirlig, ljusgrön, sporgömmen som kommatecken, lancettformad bladskiva)

Strutbräken (flikar långt ner på ’stjälken’, ofta stora bestånd av strutar)

Skogsbräken (hårfina spetsar på småflikarna, vintergrön, ljusare än lundbräken)

Hultbräken (’sista paret ut’, nedersta bladparet pekar nedåt, liten)

Ekbräken (tregrenad, ljusgrön, mörka ’stjälkar’, liten, sprider sig ofta med jordstammar)

 

Gulvit blekspik (knappnålslav, på ask i detta fallet)

Kranshakmossa