Vårprogram 2023

Obs! Ändring och tillägg i programmet!

Studiebesöket på Anna och Hans Petersons KRAV-gård i Långserud är framflyttat en dag till söndagen den 23 april. Samling vid Esters café kl 10.30.

På eftermiddagen söndag 23 april är det åter klädbytardag på Medborgarhuset. Inlämning och byte av kläder kl 14-16. Lämnar man in kl 13-14 bjuder vi på fika!